Regisztráció

Cégnév
Telefon
Honosság
Fax
Adószám
(xxxxxxxx-x-xx)
Csoportos adószám
(xxxxxxxx-x-xx)
Székhely
 
Ügyintéző
 
IRSZ
Név
Város
Telefon
Utca
E-mail
Házszám

NYILATKOZAT

Tudomásul veszem, hogy közútkezelői hozzájárulást kérőként (továbbiakban: Engedélyes) a túlsúlyos/túlméretes járművek, vagy az előzetes regisztrációhoz kötött járművek közúti közlekedéséhez szükséges közútkezelői hozzájárulásokat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ÚVR Eoffice rendszerén keresztül vagyok köteles beadni.

Tudomásul veszem, hogy az ÚVR az adatokat zárt rendszerben - más által hozzáférhetetlenül - tárolja és kezeli. Tudomásul veszem továbbá, hogy a későbbi vitás eljárások során az ÚVR rendszer által kiállított dokumentum (közútkezelői hozzájárulás, számla) képezi az eljárás alapját.

A rendszer felhasználáshoz szükséges cégregisztrációt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Engedélyező), hagyja jóvá az Engedélyes részére.

A cégregisztráció az Engedélyes előzetesen az ÚVR Eoffice felületen megadott formában történő adatközlésének elfogadásával jön létre.

Az Engedélyező köteles az Engedélyes adatait bizalmasan kezelni, azokat harmadik személynek a - törvényes kötelezettségeket kivéve - nem adhatja át, a cégregisztráció megszűnésével köteles megsemmisíteni.

Az Engedélyező által kiállított cégregisztrációval kapcsolatos adatainak, az ÚVR Eoffice felületének hozzáféréséhez illetéktelen személyektől való védelme az Engedélyes felelőssége.

A felületen elektronikusan beadott kérelmekben szereplő adatok hitelességét illetően az Engedélyest jogi felelősség terheli.

Az Engedélyes tudomásul veszi és elfogadja, hogy az ÚVR rendszerében az Engedélyes által megadott, a „Visszaigazolás iktatásról” című dokumentumban szereplő adatok alapján kerül kiállításra az útvonalengedély és az „Előzetes hozzájárulás” című dokumentum is.

Az Engedélyes választása szerint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Központi ügyfélszolgálatára vagy az általa megjelölt Megyei igazgatóságához is beadhatja a kérelmet, az elektronikus letöltésre mindkét esetben jogosult.

Engedélyes az igényelt közútkezelői hozzájárulások eljárási díját (amennyiben van) minden esetben a kiadás előtt köteles megfizetetni.

Engedélyes általa beadott kérelmekre a kiadott útvonalengedélyekkel kapcsolatos, az össztömeg- tengelyterhelés- illetve tengelycsoport-terhelés, vagy méret határt meghaladó járművek közlekedéséért fizetett díj (a továbbiakban: túlsúlydíj, túlméret díj) összegét előzetesen köteles megfizetni.

Engedélyes a számlák ellenértékét postai csekken, online fizetéssel, vagy az alábbi, az Engedélyező MKB 10300002-10460102-49020027 számú bankszámlájára utalhatja proforma számla alapján.

Az Engedélyes lemond a bankkártyás fizetés 14 napos elállási jogáról.

Az Engedélyes elfogadja az ÚVR rendszer felhasználási feltételeit.

Az Engedélyes tudomásul veszi, hogy az Engedélyes a számlákat az ÚVR rendszeren keresztül állítja ki. Az Engedélyes a rendszerből tudja letölteni a számlákat, az Engedélyező azokat papír alapon, nyomtava nem küldi meg.

Engedélyes az Engedélyező részére kiállított „Közúti Mérés Jegyzőkönyve” című dokumentum díjait a mérőállomáson köteles megfizetni.A fenti nyilatkozatot elfogadom